Project Sri Lanka

 

MM Foundation richt zich primair op kinderen met als speerpunt onderwijs. Onderwijs is de basis  van een betere samenleving. Kinderen die gedegen basisonderwijs hebben gevolgd zijn zelfredzaam en kunnen keuzes maken die hun eigen leven en het leven van hun directe omgeving verbeteren. Het project waar MM Foundation zich sinds januari 2015 voor inzet is een school in het dorp Rajapuram, District Batticaloa, in het Oosten van Sri Lanka.

Waarom dit project?

Sri Lanka is een  land dat lang gebukt is gegaan onder de strijd tussen de Tamiltijgers rebellen en de Sri Lankaanse overheid.  Als gevolg van de burgeroorlog zijn tot 2009 veel kinderen met hun families gevlucht uit hun dorpen en sinds een aantal jaren keren de bewoners weer terug naar hun dorpen en proberen ze weer hun bestaan op te bouwen,  al dan niet met behulp van westerse hulporganisaties.  De Tamils worden sindsdien strak onder controle gehouden. 

Als voorzitter van MM Foundation ben ik eind jaren 90 een aantal keren in Sri Lanka geweest, een prachtig land en mooie mensen. In Colombo waren echter de gevolgen van de burgeroorlog duidelijk zichtbaar.  Gebouwen gebombardeerd, van wederopbouw was toen nog weinig sprake, veel armoede in de grote stad en in sommige gebieden heerste een grimmige sfeer. Alsof er elk moment iets kan gebeuren, zo herinner ik het me. 

Nu, zo’n 5 jaar na de burgeroorlog, is in de eerste levensbehoeftes voorzien en komt er meer en meer aandacht voor onderwijs.  MM Foundation wil graag haar steentje bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het land,  in de vorm van onderwijs aan een groep kinderen. 

Hoe pakken we het aan?

We hebben contact gezocht met een Nederlandse organisatie die lokaal in Sri Lanka aanwezig is en structureel hulp biedt.  Ik kwam in contact met ZOA via een van mijn opdrachtgevers Agrifirm. Agrifirm draagt bij aan projecten in de vorm van agrarische kennisoverdracht. Resultaat is dat in gebieden waar dat nodig is door de inzet van andere verbouwingsmethodes de opbrengst per hectare soms vervijfvoudigd kan worden.

Van ZOA hebben we geleerd: het heeft geen zin een school op te richten als er geen schoondrinkwater voorzieningen in het dorp zijn. Ouders sturen hun kinderen dan om drinkwater elders in het gebied, in plaats van dat ze naar school gestuurd worden. En neem ze dat maar eens kwalijk.

Kortom de lokale aanwezigheid van ZOA in Sri Lanka, de structurele praktische hulp die ze bieden, de afwezigheid van de zgn. strijkstok, heeft ertoe geleid dat we voor dit project van MM Foundation samenwerken met ZOA Sri Lanka.

Wat is de focus?

Focus is kleinschalige hulp aan een groep kinderen, zeg een klasje van 30 jongens en meisjes, die we ondersteunen met leermaterialen, gekwalificeerde leerkrachten en verzorging tijdens schooldagen.

We zorgen ervoor dat deze kinderen, startend vanaf de leeftijd van 4 jaar, een stevig onderwijsfundament krijgen en we volgen deze kinderen tot aan de leeftijd van 16 jaar. Op deze leeftijd hebben de kinderen een voldoende gedegen basis om door te studeren of eigen andere keuzes te maken. MM Foundation laat ze dan ze los, in het vertrouwen dat ze hun toekomst zelf verder kunnen vormgeven en hun land verder kunnen opbouwen.  

Wat is er nodig?

Voor materialen, begeleiding, leerkrachten en verzorging is jaarlijks zo’n 8.000 euro nodig.

De basis daarvoor is gelegd! Een gulle gever en sympathisant van MM Foundation draagt het project in Rajapuram een warm hart toe en heeft ons daarmee een hart onder de riem gestoken. Inmiddels bedraagt het werkkapitaal van MM Foundation z’n 4.000 euro. We zijn dus gestart!

Hoe ver staan we?

Inmiddels ( maart 2016) 'draait' MM  Pre- school alweer bijna een kalenderjaar en zowel kinderen, docenten als ouders zijn super- enthousiast. Het project mag dan ook nu al een succes genoemd worden. We zetten dus zeker door!

Om verdergaande professionalisering van de lokale staff te bevorderen gaat MM voorzitter Heidi de Koning deze zomer op werkbezoek naar Rajapuram. Tijdens een workshop worden docenten en andere staff gecoacht om nog professioneler met de kinderen om te gaan.

Zo ontwikkelen we direct de competenties om de lokale gemeenschap verder te ontwikkelen, op kleine schaal, zonder strijkstok. 

Wat kan jij doen?

Vind jij het ook een mooi initiatief? Dan kan je het project en MM Foundation uiteraard financieel steunen; je donatie is meer dan welkom. Ook op andere manieren kan je de kinderen van de MM pre-school in Rajapuram steunen. 

‘Like’ ons bijvoorbeeld op Facebook. Voor elke persoon of organisatie die dat een of meerdere keren doet doneert Feedback Consulting de Koning 10 euro aan MM Foundation, ten bate van het project: School in Rajapuram.

Het staat je natuurlijk vrij om hetzelfde te doen als jij diegene was die die Like button aangeklikte ;-).